INVESTICE pro každého

INVESTICE pro každého

Láká Vás investice do nemovitostí ? S námi to bude hračka.

06-pohled uliční
 

20231209_112919

Emise dluhopisů r. 2024 v celkovém objemu 12.500.000,- Kč neveřejná privátní emise

DETAIL EMISE : Emitent : Rezidence LILIOVÝ VRCH, s.r.o. IČ : 210 24 472 , se sídlem Měnín 41, 664 57 MĚNÍN Název emise : Rezidence LILIOVÝ VRCH - VI / 2029


Datum emise : 1.2.2024 Jmenovitá hodnota 1 ks : 50.000,- Kč

Minimální hodnota investice na 1 investora : 100.000,- Kč

Úroková sazba : 12,00 % p.a.

Výplata úroku : Čtvrtletně
Podoba dluhopisu : Listinný cenný papír
Forma dluhopisu : Cenný papír na řad Cílová částka : 12.500.000,- Kč
Splatnost : 5 roků 5 měsíců
Využití finančních prostředků : Vybrané prostředky z emise budou využity výhradně na nákup , dokončení a zprovoznění rozestavěného rezidenčního rekreačního objektu v Lulči na Liliovém vrchu, v rekreační oblasti Luleč u Vyškova - Kopaniny. Aktuálně se bude dokončovat hrubá stavba.

Díky tomu dojde k navýšení majetku společnosti, čímž se opětovně navýší míra zajištění emise. Tato nemovitost bude při jejím nákupu nísledně dána do zástavy investorům jako 1-ním v pořadí. Na vybudování tohoto rekreačního objektu bylo vydáno Stavebním úřadem ve Vyškově Platné stavební povolení v roce 2020 pod č.j. V současnosti probíhá na SÚ ještě další řízení ve věci Dodatečného stavebního povolení k již vydanému SP a to na rozšíření stavby o doplňkovou stavbu technické místnosti , vybudování zpevněných užitných ploch a teras přilehlých k obytné části objektu a o vybudování opěrných zdí včetně velkokapacitní sběrné nádrže na dešťovou vodu a na dodatečné stavební úpravy týkající se již provedených změn tvaru střechy, za účelem využití plochy střechy pro montáž fotovoltaických panelů .


Záruky investorů :

1. Emise bude zajištěna zástavním právem k nakupované nemovitostí

2. Emitent se zavázal, že emisí získané finanční prostředky výhradně použije k nákupu nemovitosti a k jejímu řádnému dokončení a k uvedení do provozu

3. Emise bude zajištěna ručitelským prohlášením společnosti a její mateřskou společností

4. K zajištění bude sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonavatelnosti Emise dluhopisů r. 2024 v celkovém objemu 12.500.000,- Kč neveřejná privátní emise DETAIL EMISE : Emitent : Rezidence LILIOVÝ VRCH, s.r.o. IČ : 210 24 472 , se sídlem Měnín 41, 664 57 MĚNÍN Název emise : Rezidence LILIOVÝ VRCH - VI / 2029, Datum emise : 1.2.2024.

Jmenovitá hodnota 1 ks : 50.000,- Kč
Minimální hodnota investice na 1 investora : 100.000,- Kč
Úroková sazba : 11,00 % p.a.
Výplata úroku : Měsíčně

Podoba dluhopisu : Listinný cenný papír Forma dluhopisu : Cenný papír na řad Cílová částka : 12.500.000,- Kč Splatnost : 5 roků 5 měsíců Využití finančních prostředků : Vybrané prostředky z emise budou využity výhradně na nákup , dokončení a zprovoznění rozestavěného rezidenčního rekreačního objektu v Lulči na Liliovém vrchu, v rekreační oblasti Luleč u Vyškova - Kopaniny. Díky tomu dojde k navýšení majetku společnosti, čímž se opětovně navýší míra zajištění emise. Tato nemovitost bude při jejím nákupu nísledně dána do zástavy investorům jako 1-ním v pořadí. Na vybudování tohoto rekreačního objektu bylo vydáno Stavebním úřadem ve Vyškově Platné stavební povolení v roce 2020 pod č.j. V současnosti probíhá na SÚ ještě další řízení ve věci Dodatečného stavebního povolení k již vydanému SP a to na rozšíření stavby o doplňkovou stavbu technické místnosti , vybudování zpevněných užitných ploch a teras přilehlých k obytné části objektu a o vybudování opěrných zdí včetně velkokapacitní sběrné nádrže na dešťovou vodu a na dodatečné stavební úpravy týkající se již provedených změn tvaru střechy, za účelem využití plochy střechy pro montáž fotovoltaických panelů .

Možné scénáře:

A) Investor na nákup dluhopisů použije vlastní finanční zdroje

Úrok : 12,00 %

Splatnost dluhopisu : 5 roků 5 měsíců
Výše investice : 1.000.000,- Kč Splátka úroků : čtvrtletní
Výnos kvartální ( po 15% zdanění ) : 25.500, - Kč
Výnos roční ( po 15% zdanění ) : 102.000, - Kč
Výnos po 5 letech 5 měsících ( po 15% zdanění ) : 552.500, - Kč

B) Investor na nákup dluhopisů použije fin.zdroje ze stavebního spoření

Úrok : 11,00 %

Splatnost dluhopisu : 5 roků 5 měsíců
Výše investice : 1.000.000,- Kč Splátka úroků : měsíční
Výnos měsíční ( po 15% zdanění ) : 7.800, - Kč Výnos roční ( po 15% zdanění ) : 93.600, - Kč
Výnos po pěti letech 5 měsících ( po 15% zdanění ) : 507.000, - Kč

Příklad: HYPOTEČNÍ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ:

Půjčka ve výši : 1.000.000, - Kč Fixace úroku : 5 roků
Mimořádné Splacení hypotéky bez poplatků : po 5 letech Úrok v ČMSS : 4,49 %
Doba splácení : 30 roků
Měsíční splátka : 5.061, - Kč

ČISTÝ MĚSÍČNÍ VYNOS PO ODEČTENÍ MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BANCE:

Výnos měsíční Z DLUHOPISU ( po 15% zdanění ) :
7.800, - Kč Měsíční splátka BANCE : 5.061, - Kč
ČISTÝ MĚSÍČNÍ VÝNOS : 2.739, - Kč
ČISTÝ ROČNÍ VÝNOS : 32.868, - Kč
ČISTÝ Výnos po 5 letech 5 měsících ( po 15% zdanění ) : 178.035, - Kč

REKREAČNÍ OBJEKT - Rezidence LILIOVÝ VRCH VÝNOS Z PROVOZU OBJEKTU Počet jednotek celkem : 4 Počet možných samostatných pokojů včetně soc.zařízení + kk : 7 Počet samostatného apartmánu 2 + kk : 1 Kapacita ubytování - počet lůžek : 18 Průměrná cena ubytování 1 lůžko/ 1 den 1.250, - Kč v dané lokalitě v okruhu 15 km 

Verze a. 30% 120 dnů ubytování v Jednom roce : Počet dnů x Kapacita ubytování : 120 x 18 = 2.160
Roční Výnos z ubytování : 2.160 x 1.250 = 2.700.000, - Kč

Verze b. 50% 180 dnů ubytování v Jednom roce :Počet dnů x Kapacita ubytování : 180 x 18 = 3.240 Roční Výnos z ubytování : 3.240 x 1.250 = 4.050.000, - Kč Verze c. 60% 240 dnů ubytování v Jednom roce : Počet dnů x Kapacita ubytování : 240 x 18 = 4.320
Roční Výnos z ubytování : 4.320 x 1.250 = 5.400.000, - Kč

Roční finanční náklady 12 % úrok : 1.275.000,- Kč Finační náklady za 5 roků : 6.375.000,- Kč
Finační náklady za 5 roků a 5 měsíců : 6.906.250,- Kč 5-ti letý

VÝNOS Z PROVOZU:

Verze a . 30% - 120 dnů ubytování v Jednom roce po dobu 5 – ti let : 5 - ti letý výnos z ubytování : 2.700.000 x 5 = 13.500.000,- Kč Pětileté finanční náklady 12 % úrok : 1.275.000 x 5 = 6.375.000,- Kč

ČISTÝ VÝNOS po 5 -ti letech Provozu : 7.125.000,- Kč

Verze b. 50% - 180 dnů ubytování v Jednom roce po dobu 5 – ti let : 5 - ti letý výnos z ubytování : 4.050.000 x 5 = 20.250.000,- Kč Pětileté finanční náklady 12 % úrok : 1.275.000 x 5 = 6.375.000,- Kč

ČISTÝ VÝNOS po 5 -ti letech Provozu : 13.875.000,- Kč

Verze c. 60% - 240 dnů ubytování v Jednom roce po dobu 5 – ti let : 5 - ti letý výnos z ubytování : 5.400.000 x 5 = 27.000.000,- Kč Pětileté finanční náklady 12 % úrok : 1.275.000 x 5 = 6.375.000,- Kč


ČISTÝ VÝNOS po 5 -ti letech Provozu : 20.625.000,- Kč

 

Možná rizika projektu :

 

  1. Inflační riziko - toto riziko je možné a je dané současnou nestabilitou celého trhu a nelze ho současně ani do doby splatnosti nijak eliminovat

    

  2. Riziko likvidity - toto riziko likvidity může existovat, ale je minimalizované přinejmenším tím, že dluhopisy budou zajištěny nakupovanou rozestavěnou nemovitostí s pozemky a vázanou investicí z dluhopisů na její vlastní dokončení ale především i zajištěním další dokončené nemovitostí, která má pravidelné výnosy z pronájmu a jedná se konkrétně o nemovitost mateřské společnosti. Současná tržní hodnota těchto všech nemovitostí sloužících k zajištění celé emise dluhopisů převyšuje tuto vydávanou emisi dluhopisů o 40 %

    

  3. Měnové riziko - toto riziko, stejně jako inflační riziko nelze v současnosti vyloučit, přesto dle průzkumu trhu nelze očekávat zásadní cenový propad nemovitostí na trhu s nemovitostmi a to ať již v korunových nebo devizových měnách, proto je toto měnové riziko minimální.

  4. Úrokové riziko - v případě použití bankovních zdrojů investora na nákup emise dluhopisů je toto riziko eliminovánou fixací vypůjčených bankovních zdrojů do doby splatnosti vlastního dluhopisu.

  5. Kreditní riziko - toto riziko, kdy emitent by nemohl a nebyl by schopen plnit své závazky vůči investorům v podobě splácení kvartálních výnosů z úroků bude eliminované rezervním finančním fondem u mateřské společnosti a rovněž bude eliminován následnými výnosy z pronájmu dokončené vlastní nemovitosti rekreačního objektu " Rezidence LILIOVÝ VRCH ", kdy okamžik následných výnosů z jeho pronájmu je právě vázán na finanční prostředky získaných z prodeje celé emise dluhopisů

  6. Riziko spojené s vnějšími vlivy - toto riziko existuje a je dané především ve spojení s dokončením a zprovozněním celého rekreačního objektu v reálném čase před hlavní turistickou sezónou, což je však rovněž odvislé od příjmů z finančních zdrojů vydané celé emise dluhopisů. Vzhledem k tomu, že však emitent má naplánovaný celkový harmonogram dokončovacích prací v návaznosti na vydanou emisi dluhopisů a to konkrétně od 30.6.2024, je zde reálný předpoklad, že stavba bude provozuschopná již v hlavní turistické sezóně 2025.

  7. Riziko spojené s provozem rekreačního objektu - bude eliminováno ve spolupráci s Realitní kanceláři Realitan s.r.o. a také dalšími různorodými zájmovými skupinami, se kterými mateřská společnost spolupracuje již řadu let. Vzhledem k tomu, že budoucí pronájem rekreačního objektu " Rezidence LILIOVÝ VRCH " není jenom zaměřený na turistickou klientelu, ale bude především zaměřen na několik cílových skupin majícími předevší zájem o zajištění takovéhoto typu ubytování v této atraktivní, přítažlivé a specifické lokalitě Lulče u Vyškova.

Bylo použito modelací on-line nabídek bank. Pro přesné detaily nás, prosím, kontaktujte.


04-POHLED ZAHRADNÍ

08-pohled zahradní

20231209_113308